Front Image

Tietosuojaa koskevat asiat: info@careca.fi

Tietosuoja

REKISTERINPITÄJÄ
Careca Sports Oy
Joutsenentie 15, 04320 Tuusula
Tietosuojaa koskevat asiat: info@careca.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET
Careca Sports Oy käsittelee henkilötietoja, jotta voimme toimittaa palveluita asiakkaillemme ja jotta voimme vastata potentiaalisten asiakkaidemme yhteydenottoihin. Käsittelemme yhteydenottolomakkeen kautta lähetettyjä viestejä rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Lisäksi käsittelemme tarjouspyyntölomakkeiden kautta lähetettyjä yhteydenottoja mahdollisen sopimuksen valmistelemiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Tuottamiemme palveluiden laskutusaineistoa käsittelemme osana kirjanpitoaineistoa kirjanpitolain velvoittamana. Käsittelemme meille lähetettyjä työhakemuksia rekisteröidyn suostumuksen perusteella.

Tarjoamme uutiskirjetilauksen www.careca.fi sivustolla. Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka on ilmaistu tilaamalla uutiskirje. Uutiskirjetilauksen voit peruuttaa tästä. Uutiskirjeen toimittamisessa käytämme MailChimp-palvelua, joka sijaitsee Yhdysvalloissa. MailChimp on toteuttanut henkilötietojen siirtämisen edellyttämät turvatoimet.

Tilastoimme verkkosivustojemme käyttöä Google Analytics -palvelua käyttäen. Hyödynnämme tilastoinnin avulla keräämiämme tietoja verkkosivujemme kehittämisessä. Käytön tilastointi perustuu oikeutettuun etuumme kehittää tarjoamiamme palveluita.

Mikäli lähetät pyynnön sinulle kuuluvien rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä, tallennamme pyynnön ja sen johdosta tehtyjen toimenpiteiden tiedot, jotta voimme täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen osoitusvelvollisuuden. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme huolehtia tietojenkäsittelyn turvallisuudesta lakisääteisten velvoitteiden perusteella.

Careca Sports Oy ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

yksilöinti- ja yhteystiedot
tiedot palveluista
yhteydenottojen sisältö ja muut tiedot
sähköiset tunnistetiedot ja tiedot sivustojemme käytöstä laskutustiedot
Saamme henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyiltä.
Lomakkeissa pakollisiksi merkityt tiedot ovat mahdollisen palvelun toimittamisen edellytys.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT
Säilytämme henkilötietoja seuraavasti:

Meille lähetetyt yhteydenotot ja tarjouspyynnöt: 1 vuosi
Kirjanpitoon liittyvät tiedot: kirjanpitolain edellyttämä aika
Uutiskirjetilauksen tiedot: uutiskirjetilauksen voimassaolon ajan
Verkkopalveluiden käytön tilastotiedot: 26 kuukautta
Tiedot rekisteröityjen oikeuksien käytöstä: 2 vuotta
Muita henkilötietoja säilytämme korkeintaan kaksi vuotta aktiivisten käsittelytoimien päättymisestä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT
Henkilötietoja käsittelevät ne työntekijämme, joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Lisäksi siirrämme tai luovutamme henkilötietoja seuraaville vastaanottajille käsittelyn tarkoitusten edellyttämissä määrin:
Google (Analytics-palvelun osalta)
MailChimp (uutiskirjetilauksen osalta)
Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit
Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
Viranomaiset lain edellyttämänä
Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät
Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten. Careca Sports Oy käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä säilyttää tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajan.